Företagstävlingen

För att delta i företagstävlingen måste minst tre lag från varje företag registreras och personerna som registrerar lagen måste vara anställda inom företaget.